Re-integratie

Hulp bij re-integratie Tilburg Berkel-Enschot

RE-INTEGRATIE

Met re-integratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld, het weer terugkeren in het werk na een periode van afwezigheid, bijvoorbeeld: afwezigheid door ziekte, door een burn-out (werk, privé gerelateerd) of door arbeidsongeschiktheid

Binnen Therapeutisch Centrum De Zicht wordt na een uitgebreid intake gesprek bekeken wat de cliënt nodig heeft. Samen met de cliënt breng ik de problematiek in kaart, onderzoeken we samen waar de problemen zitten, waar de cliënt vastloopt.

Het gaat erom dat de cliënt weer gezond wordt, gezond wordt op de volgende 5 niveaus:

 1. Versterk je lichaam

  Belangrijke voedingsbronnen op dit niveau zijn: eten, drinken, ademen, bewegen en rust.
  Belangrijke stressbronnen op dit niveau zijn: gifstoffen in de voeding/omgeving, te weinig drinken/ademen en gebrek aan beweging, slaap, frisse lucht of zonlicht.

 2. Versterk je gevoelens

  Belangrijkste voedingsbron op dit niveau is: de vervulling van behoeften.

  Belangrijkste stressbronnen op dit niveau zijn: emotionele verwaarlozing, gebrek aan aandacht of respect, en het gevoel van onmacht om je eigen behoeften in te vullen of ingevuld te krijgen.

 3. Versterk je denken

  Belangrijkste voedingsbronnen op dit niveau zijn: ondersteunende gedachten, overtuigingen, geloof en hoogwaardige kennis, informatie die je interesseert, creativiteit en wijsheid.

  Belangrijkste stressbronnen op dit niveau zijn: beperkende gedachten, starre overtuigingen, gebrek aan geloof, scepsis, censuur, oordelen of het toewijzen van ‘schuld’ aan jezelf of anderen

 4. Versterk je relaties

  Belangrijkste voedingsbron op dit niveau is: steun en je verbonden voelen.

  Belangrijkste stressbronnen op dit niveau zijn: gebrek aan steun, je onbegrepen voelen, isolatie, miscommunicatie en conflicten. Een slechte relatie met een ouder, partner of leidinggevende bijvoorbeeld kunnen belangrijke pijnpunten zijn.

 5. Versterk je ziel

  Belangrijke voedingsbronnen op dit niveau zijn: het geven en ontvangen van liefde, van betekenis zijn voor elkaar, het ontwikkelen van talenten, de vervulling van de diepere levensbedoeling, de verbinding met het hogere zelf, meditatie.

  Belangrijkste stressbron op dit niveau is: het gevoel ‘niet van betekenis te zijn’ in het leven

Met behulp van Toegepaste Kinesiologie kan er snel uitgetest worden wat de oorzaak is van de langdurige ziekte, de burn-out, of de arbeidsongeschiktheid. Naar aanleiding van het intake gesprek en het eerste onderzoek wordt helder welk niveau (meestal meerder niveaus) versterking nodig heeft en besluiten we samen hoe het behandeltraject eruit gaat zien.

Het is belangrijk dat de cliënt inzicht krijgt in zijn persoonlijk functioneren, dat de cliënt inzicht krijgt in zijn gedrag; waarom handel ik zoals ik handel? Wat win ik daarmee? Voor wie doe ik dat zo? Wat is mijn valkuil? Wat is mijn verlangen? Wat is mijn behoefte? Wat laat ik liggen? Met Toegepaste Kinesiologie werken we gericht aan deze vragen.

Een Re-integratie traject binnen Therapeutisch Centrum De Zicht kan bestaan uit Therapie bij Paul van der Lugt en Dru YogaDru meditatie bij Margot Thoene. De kracht zit in de combinatie. Dru Yoga | Meditatie brengt de cliënt dichter bij zijn gevoel, bij zijn innerlijke rust, bij zijn ademhaling. Door Dru Yoga wordt het fysieke lichaam weer fit, het vertrouwen in het lichaam komt terug.

Bovendien werken wij samen met fysiotherapie de Hooge Rijt in Berkel Enschot, daar wordt fysiotherapie|manuele therapie en fitness op maat gegeven, passend bij de behoefte, de wens en de noden van de cliënt. (indien wenselijk hoort fysiotherapie|manuele therapie en fitness in het re-integratie traject)

Tarieven

Offerte op aanvraag.

Neem voor extra informatie gerust contact met mij op.