Privacy verklaring Therapeutisch Centrum De Zicht

PRIVACY VERKLARING THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
Ook jouw privacy is onze zorg

Je hebt er zeker al veel van gehoord en gelezen, en je hebt er ongetwijfeld al vele mails over gehad:
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.
Deze Europese wetgeving zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens nog beter beheerd en beveiligd worden.

Dit kunnen we alleen maar toejuichen!

Therapeutisch Centrum De Zicht hecht immers veel belang aan jouw privacy en gaat steeds zorgzaam om met de persoonlijke data die we van jou ontvangen.
Er verandert na 25 mei dus weinig aan onze werking. Wil je meer weten over ons privacy beleid, welke gegevens wij over jou verzamelen en hoe verwerken?
Je kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl
hierbij vind je precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij jouw gegevens gebruiken. Met deze gegevens gaan wij vertrouwelijk om en daarnaast zullen wij alles (in redelijke wijze) in het werk stellen om te voorkomen dat deze gegevens naar buiten lekken. Ook jouw wettelijke rechten worden in het reglement genoemd.

Alleen wij, Paul van der Lugt (behandelaar) en Margot Thoene (DRU Yoga/DRU meditatie docent en secretaresse) hebben toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een geheimhoudingsplicht.

Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt en hoe je daar controle op kunt uitoefenen. Daarom raad ik je aan om het reglement op de
NVA-website zorgvuldig door te lezen.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@centrumdezicht.nl

Vriendelijke groeten,

Margot Thoene
Paul van der Lugt