Lt-Balance

LT-BALANCE: NIEUWE BEHANDELTECHNIEK

LIFETREE – BALANCE

LT-Balance biedt een eenvoudige, maar zeer effectieve manier van werken, om tot groei en werkelijke genezing te komen. Iedereen is hiermee instaat om op eigen kracht conflicten/beperkende overtuigingen om te zetten in levenskracht.
Zonder enig technisch hulpmiddel ben je instaat om uit te zoeken wat jou zelfs op onbewust niveau, in de weg staat om te groeien of te genezen. Door je conflicten/beperkende overtuigingen met behulp van eenvoudige balanshandelingen in contact te brengen met je zelf genezend vermogen, ontstaat werkelijke heling.

OVERTUIGINGEN:
De aansturing van het lichaam en van onze gewoonten vindt plaats op onbewust niveau. Onze gewoonten van denken, reageren en handelen hebben we in de loop der tijd zelf ‘geprogrammeerd’. Deze ‘programmering’ zorgt er ook voor dat wij ons zelf behoorlijk in de weg kunnen staan. Gedachten als ‘ik kan het niet’, ‘ik ben niet goed genoeg’, of bijvoorbeeld ‘ik heb kanker, nu ga ik dood’ komen steeds opnieuw in ons op. Met dit soort gedachten bepalen we onze realiteit.
Ons grootste conflict is niet het gevoel, de ziekte, of het probleem dat we tegenkomen, maar de manier waarop we ernaar kijken. Het probleem is dat we niet geleerd hebben ons zelf genezend vermogen aan te kunnen spreken.

Iedereen kan de balanstechnieken van LT-Balance op zichzelf toepassen. Het gaat om een paar eenvoudige handelingen die gelijktijdige communicatie met alle cellen van het lichaam mogelijk maakt. Achter de balanstechnieken van TL-Balance gaat de gedachte schuil dat er alleen sprake kan zijn van werkelijke verandering of genezing, als je je zelf genezend vermogen aanspreekt.
We dragen van nature een enorm vermogen in ons. Als we aannemen dat IEDEREEN dit vermogen in zich draagt en dat het voor IEDEREEN beschikbaar is, moet het ook op een eenvoudige manier te activeren zijn.

Negatieve overtuigingen en innerlijke conflicten hebben een beperkend en zelfs saboterend effect op wie je bent/op je zijn. Ons hogere bewustzijn, dat zijn plek heeft in alle cellen van het lichaam, is in staat om onze conflicten/beperkende overtuigingen in evenwicht te brengen. Met de balanshandelingen breng je je conflicten in contact met het hogere bewustzijn.
Met deze techniek is het mogelijk om beperkende overtuigingen te veranderen in levenskracht en innerlijke conflicten te ontdoen van hun continue invloed op het lichaam, het gevoel, de gedachten en het gedrag. Hierdoor wordt de “hele” mens (lichaam en geest), in evenwicht gebracht.
Praktisch ziet dat er als volgt uit: leer eerst je zelf genezend vermogen bewust te activeren (dat is eenvoudiger als je denkt). Zoek dan uit wat jouw genezende kracht in de weg staat. Zorg met behulp van de balanshandelingen voor een open contact tussen je conflicten en je zelfhelende kracht. VOEL en ervaar het bevrijdende effect van je handelingen. Dit is samengevat wat ik in de praktijk met je kan doen; je krijgt dan de opdracht mee naar huis.

ZO LANG EEN CONFLICT NOG WORTELS HEEFT, BLIJFT HET JE LEVEN BEPALEN; NEEM DE TIJD OM TE ERVAREN WAT ER IN JE LICHAAM GEBEURT.