Energetische Therapie

ENERGETISCHE THERAPIE

Wat is Energetische Therapie?             

Ik ben Quintal van Berkel, energetisch therapeut (afgestudeerd HBO Sonneveld opleiding)

Energetische therapie of paranormale geneeswijze, is eeuwenoud en komt overal ter wereld voor. Als energetisch therapeut, heb ik een holistische visie op gezondheid. Ik beschouw lichaam en geest als een onlosmakelijke energetische eenheid. Er is een universele levensenergie, ook wel kosmische energie genoemd, een energie waar ik mee werk. Met deze energie kan ik het zelf genezend vermogen van u, als cliënt, laten toenemen, waardoor het systeem geprikkeld wordt en de genezing van binnen uit in beweging wordt gebracht. 

Een mens beschikt over een stoffelijk lichaam en een persoonlijk energieveld (aura). De aura is gelaagd en bestaat uit een emotionele, een mentale en een spirituele laag. Het stoffelijk lichaam en de aura staan in voortdurende wisselwerking met elkaar. Energetische therapie heeft altijd invloed op het hele systeem van de mens, dus zowel op het stoffelijke lichaam als ook op de aura (het energetische lichaam). Ziekte, zowel emotioneel of lichamelijk, is een gebrek aan doorstroming in het gehele energetische systeem. Ik ben in staat om de blokkades in uw systeem waar te nemen, te duiden en op te heffen. Ik werk met name met mijn handen en draag genezende kosmische energie uit, ik stimuleer daarmee uw zelf genezend vermogen. 

Hoe ziet mijn behandeling eruit.

In gesprek met u gaan we op zoek naar de hulpvraag. Als de hulpvraag helder is, mag u op de behandeltafel gaan liggen en ga ik me afstemmen op uw energie. Daarna zal ik met mijn handen in uw aura gaan werken, op zoek naar eventuele blokkades die ik vervolgens ga behandelen met mijn handen. Ik neem negatieve energie uit uw energiebaan en aura weg en voeg helende energie toe.

U kunt de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, borrelen van de darmen, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat u niets voelt. Na de eerste behandeling kan de klacht meteen verminderen of soms iets verergeren. Gebeurt dit laatste, dan is dat zeer tijdelijk en zeker geen reden voor ongerustheid.

Het aantal behandelingen verschilt; om het gewenste effect te bereiken zijn op zijn minst 3 behandelingen aan te bevelen. Over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen wenselijk. In dat geval overleggen we samen over de voortzetting van de behandeling.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen met:

Quintal van Berkel | 06-24741831

Adres Praktijk: Therapeutisch Centrum De Zicht , De Zicht 21, 5056MR  Berkel- Enschot.

Kosten behandeling  E 45,00 ( 60 minuten )